kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collectes mei

Mercy Ships meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collectes april Collectes april
Zaterdag 3 april in de Paasnachtdienst collecteren we voor een toekomst van kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: ik ben er voor jou. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou. Het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn, persoonlijk en als gemeente. Samen zijn we Kerk in Actie: in Zuid-Afrika, in Nederland, overal. (web adres van kerk in Actie)

1e Paasdag en verder de hele maand april collecteren we voor Stichting De Vrolijkheid.
Stichting de Vrolijkheid werkt als de Vrolijke Academie. Op het Kunstlab ontdekken kinderen en jongeren hun talenten en ontwikkelen ze zich onder begeleiding van professionele kunstenaars. Op AZC’s (asielzoekerscentra) worden wekelijks muzieklessen en workshops gegeven. Binnen de poot familie werken ouders en kinderen samen aan kunstprojecten en dat versterkt de positie en dynamiek binnen de gezinnen. Het Nest is een zorgvuldig vormgegeven veilige plek, die 5 dagen in de week open is waar kinderen zich kunstzinnig kunnen uitleven en ontwikkelen. Kortom: een hele goede organisatie die onze steun van harte verdient. (web adres van stichting de vrolijkheid)Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
terug