kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collectes mei

Mercy Ships meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collectes 40 dagen tijd Collectes 40 dagen tijd
Collectes in de 40- dagentijd:
In de veertigdagentijd staan we stil bij de Zeven Werken van Barmhartigheid, richtlijn voor liefhebben. De tekst van deze werken zijn afgeleid van Mattheus 25: 35 en 36, waar Jezus zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan.

Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken.
Zondag 21 februari collecteren we voor de kwetsbare mensen in Moldavië. In Nederland is de zorg voor zieken goed geregeld en heeft de kerk vooral een pastorale taak. Maar hoe is dat in andere landen waar nauwelijks of slechte gezondheidszorg is. In Moldavië verbinden kerken jongeren en ouderen met elkaar. De jongeren bezoeken de zieke ouderen die op hun beurt de jongeren tot steun zijn. Het onderlinge contact is voor beiden van grote waarde. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Moldavië die dat mogelijk maken.

Jezus roept ons op om de dorstigen te laven.
Zondag 28 februari collecteren we voor Missionair Werk: iedereen een kerk in Nederland. Het aantal kerkgangers in Nederland neemt af, maar een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Op deze “dorst” naar zin speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin.

Jezus roept ons  op om de vreemdelingen onderdak te bieden.
Zondag 7 maart collecteren we voor de vreemdelingen in Libanon. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij ontvangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels 1 op de 4 inwoners vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk. Huur-en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.

Jezus roept ons op om de naakten te kleden.
Zondag 14 maart collecteren we voor de armen in Nederland. Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan. De kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen.

Jezus roept ons op om de hongerigen eten te geven.
Zondag 21 maart collecteren we voor de Javaanse boeren in Indonesië. Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is obesitas een gevaar voor de volksgezondheid en nu helemaal door het stilzitten vanwege corona – en op andere plekken lijden mensen honger. Dat komt onder andere voor op Java, waar boeren en boerinnen soms niet of nauwelijks kunnen rondkomen van de schamele opbrengsten van hun land. Kerk in Actie helpt hen. Door anders te werken hebben ze genoeg te eten en kunnen ze zelfs investeren in betere materialen en duurzame landbouw.

Jezus roept ons op om de doden te begraven.
Zondag 28 maart collecteren we voor Jop: de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Pasen is het feest van de Opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. Wat betekent het Paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze de Paas-challenge doen. Met allerlei activiteiten doorleven jongeren het Paasverhaal.

Jezus heeft gezegd : ik ben er voor jou!
Zaterdag 3 april in de Paasnachtdienst collecteren we voor een toekomst van kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: ik ben er voor jou. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou. Het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn, persoonlijk en als gemeente. Samen zijn we Kerk in Actie: in Zuid-Afrika, in Nederland, overal.

Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
terug