Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte oktober Collecte oktober

Koopvaardijpastoraat
Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte onder zeevarenden aan bezinning, Gods woord en de sacramenten, en op het verlangen van zeevarenden om gezien te worden. Het koopvaardijpastoraat helpt zeevarenden ook uit de beslotenheid van hun bestaan en geeft hen ruimte om hun zorgen en emoties te delen. Speciale aandacht daarbij is er voor Nederlandse zeevarenden wereldwijd en hun gezinsleden. In de havens van Amsterdam-IJmond en Rotterdam-Rijnmond werken namens de Protestantse Kerk twee predikanten als koopvaardijpastor. Zij werken samen met vrijwilligers, collega’s uit andere kerkgenootschappen en andere organisaties die zich ook richten op zeevarenden en hun omgeving, zoals de zeemanshuizen en de Nederlandse Zeemanscentrale. Ook hier ondersteunt de landelijke Werkgroep Koopvaardijpastoraat.

Het is afzien
Het leven aan boord is geïsoleerd, en juist dat isolement wil de zeemanspastor doorbreken. “In andere tijden kan dat via het Zeemanshuis waar zeevarenden voor ontspanning terechtkunnen, maar ook via een bezoek aan boord met een luisterend oor. Of door het uitdelen van een simkaart om te kunnen bellen; zeevarenden hebben vaak geen gelegenheid om deze aan wal te kopen. Als ze even met hun familie kunnen praten, voelen ze zich weer beter. Veel zeevarenden hebben een contract voor negen maanden en zijn al die tijd van huis.”
Momenteel is er geen enkel verzetje. Zeevarenden kunnen nergens van boord, ze kunnen niet afgelost worden. “Verschillende van hen zitten al meer dan negen maanden op het schip, ze lopen op hun tandvlees. Bovendien maken ze zich zorgen over hun familie thuis.” Ook is er zorg om de eigen gezondheid. Op sommige schepen is corona vastgesteld, en de eerste doden zijn gevallen. “De schrik zit er goed in.” Daarnaast kunnen er grote financiële consequenties zijn. “Veel zeevarenden krijgen alleen betaald als ze op zee zijn. Voor matrozen bijvoorbeeld die nu niet kunnen varen omdat ze hun collega’s niet kunnen aflossen, raakt het geld op. Het is afzien, het is narigheid.”

Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest- Akersloot ovv Koopvaardijpastoraat.
terug