Luister en meekijk kerkdienst

datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Meeluisteren naar de kerkdienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk of meekijken via You Tube.
 meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 09-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 11-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

 
Collecte juni

WijdeKerk meer

 
 
Collecte mei Collecte mei
In mei is de collecte voor de Mama’s: sterke, indrukwekkende vrouwen in Afrika die opstaan voor kinderen in ernstige armoede.
Als u een bijdrage wilt leveren kan dit door geld te storten op rekeningnummer NL88RABO 0363 4631 94 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest Akersloot.
terug