Jong en ouder

datum en tijdstip 29-01-2020 om 20:00 uur
meer details

BijbelBende

datum en tijdstip 31-01-2020 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-02-2020 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte 2 februari

Werelddiaconaat meer

 
 
Collecte december Collecte december
Op 2 december is het Internationale Dag voor de Afschaffing van Slavernij, waaronder prostitutie. 
In Nederland komt prostitutie niet alleen in steden, maar ook op het platteland voor, mede door internet. Uitbuiting en mensenhandel is juist bij prostitutie via internet een groot probleem, omdat er weinig toezicht is. Scharlaken Koord, een organisatie die professionele hulp biedt aan meisjes, vrouwen en mannen in de (internet)prostitutie zet samen met Kerk in Actie een nieuw digitaal hulpaanbod op. Daarbij zoeken hulpverleners actief contact door berichtjes te sturen aan prostituees die graag (anoniem) contact of advies willen, met online tekst en hulpmodules.
De diaconie wil graag 8 december voor het Scharlaken Koord en Kerk in Actie collecteren om de Slavernij in de Prostitutie tegen te gaan.

Op 15, 22 en 29 december collecteren we voor Stem in de Stad: een organisatie voor maatschappelijk werk in Haarlem. Het huis is een huis van ontmoeting waar iedereen welkom is, gevestigd in de oude binnenstad, vlakbij de Grote Markt. De gasten, vrijwilligers en werkers vormen samen een gemeenschap.
Stem in de Stad heeft verschillende onderdelen:
Aanloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan koffie en een praatje
Nieuwe Wereldhuis: ontmoetingsplek voor anderstaligen die in Haarlem verblijven, taal- en computerlessen, voorlichting en scholing
Straatpastor die op zijn ronde door de stad op zoek is naar daklozen
Voorziening van een gratis warme maaltijd voor degene die op straat leeft
Spreekuur maatschappelijk hulploket
Spreekuur ongedocumenteerden
Schuldhulpmaatje
Begeleiding asielzoekers 
Verblijfhuis tijdelijke daklozen
Briefadres voor daklozen
Medisch Spreekuur
Uitgifte van het Straatjournaal (daklozenkrant)
Kortom: een organisatie die onze steun dubbel en dwars verdient!

Traditiegetrouw collecteren we 24 december(kerstavond) voor Solidaridad en 25 december voor Kinderen in de Knel.

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie die werkt aan een eerlijke en duurzame produktie, zodat ook in 2050 iedereen voldoende te eten kan hebben.

Kinderen in de Knel, een programma van Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.
In januari collecteren we voor Stichting Hulp aan Nubra, IJmuiden. Nubra werkt in het noorden van India, een afgelegen en ontoegankelijk gebied, met medisch kampen. De ambulance jeep moet op korte termijn vervangen worden, zodat de medische zorg in Nubra gewaarborgd blijft.

Bovenstaande collectie bestemmingen werden uitgezocht door de diaconie.
terug