Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 17-12-2019 om 10:00 uur
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 19-12-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte december

Diverse doelen.   meer

 
 
Collecte augustus Collecte augustus
De collecte gaat de maand augustus naar de Leprastichting:
We sporen lepra bij mensen in een zo vroeg mogelijk stadium op, zodat ze zo snel mogelijk met de behandeling kunnen beginnen. Want hoe eerder we een leprapatiënt behandelen, hoe kleiner de kans dat hij iemand anders besmet en zelf een handicap oploopt.
Wordt lepra te laat ontdekt en behandeld, dan heeft de ziekte ingrijpende gevolgen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, wat uiteindelijk tot zware verminkingen kan leiden. Deze gevolgen zijn blijvend.
We helpen we bij de medische revalidatie van leprapatiënten met: wondverzorging in zelfzorg groepen, hulpmiddelen (zoals krukken, protheses en rolstoelen) en hersteloperaties.
Lepra heeft niet alleen lichamelijke gevolgen. Door hun handicaps komen leprapatiënten vaak zonder werk te zitten. Ook worden zij, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vaak vermeden of zelfs verstoten. We doen er alles aan om deze uitsluiting tegen te gaan. Zo geven we voorlichting over lepra – aan de patiënten, aan hun familie, aan hun gemeenschap en aan het publiek in het algemeen – om het stigma rondom de ziekte te doorbreken.
Daarnaast geven we leprapatiënten bijvoorbeeld een microkrediet of een beroepsopleiding, zodat ze weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hun zelfredzaamheid draagt ook bij aan de vermindering van het stigma.


 
terug