Oecumenische dienst in Akersloot.

datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 23-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 24-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 29-09-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

 
Collecte 22 sept.

Pax meer

 
 
Collecte juli Collecte juli
Dagelijks zet de regenboog groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met sociale en psychiatrische problemen.
Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat de vrijwilligers en medewerkers bindt, is de betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede.
Ze stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.
De professionals en 650 vrijwilligers bieden opvang, hulpverlening en zinvolle dagbesteding.
Via sociale contacten voorkomen ze eenzaamheid en isolement.
Met uw gift helpt u oa de maaltijdverstrekking in de inloophuizen te garanderen en geven we onze medemens wat liefde mee, door ze het gevoel te geven dat ze niet alleen staan.
Meer informatie op de website van De Regenboog Groep
terug