Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 08-09-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

 
Collecte augustus

De Leprastichting meer

 
 
Collecten 40 dagen tijd Collecten 40 dagen tijd
Collectedoelen 40 dagentijd 2019. Het thema dit jaar is “Een nieuw begin”

Zondag 3 maart (Kerk zijn in woord en daad)
Jarenlang hebben Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan geleid. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en help kerken diaconale activiteiten op te zetten.

(zondag 10 maart is er Avonduur dus geen collecte)

Zondag 17 maart (Verlaat de gevangenis en dan?)
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex- gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk.
Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In een van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon-en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in de gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Zondag 24 maart (Stop kinderarbeid in India)
In de Indiase stad Nasapur is de IT sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen terug naar school.

Zondag 31 maart (Pionieren rond zingevingsvraagstukken)
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerk zijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijke geloof en de kerk opnieuw kunnen ontdekken.

Zondag 7 april (Opvang en scholing van weeskinderen Rwanda)
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Ze zoeken opvangfamilies voor deze kinderen , en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels 3 vestigingen waar totaal er zo’n 2400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandeze organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. Rwanda telt  bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de 5 betrokken scholen, bestuurders en predikanten. Ze hebben boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. 

Zondag 14 april (jongeren doorleven het Paasverhaal)
Veel Christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, ontwikkelde een verrassen nieuw spel voor kerkelijk jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met :wie is de mol “achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De 1e editie was een groot succes, bijna 2000 jongeren en 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Met de opbrengst van deze collecte hopen we de jongeren bij de kerk te blijven betrekken.

Zondag 21 april (Theologisch onderwijs, van zondagschool tot doctoraalstudie Pakistan)
OTS { Open Theologisch Seminarie} wil Pakistaanse Christenen versterken in hun geloof. In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zeker hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. Pakistaanse Christenen voelen zich  onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. OTS  wil met trainingen en opleidingen hun geloof versterken. OTS ontwikkelt materialen en cursussen die door alle kerkgenootschappen  worden gebruikt. Ze verzorgen ook godsdienstonderwijs. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne digital media, schriftelijke cursussen  zijn dan beschikbaar per post of via internet. OTS speelt een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar de christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn

Paasnacht zaterdag 20 april (Amnesty International)
De collecte gaat naar Amnesty International. Deze organisatie zet zich in  voor de duizenden slachtoffers van vervolging, discriminatie en marteling. Amnesty is het goede doel voor mensenrechten in de hele wereld.


 
terug