Klankbord

datum en tijdstip 25-06-2019 om
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 30-06-2019 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte juni

Mercy Ships meer

 
 
Collecte februari Collecte februari

De ​Stichting Nigerian Terminal one heeft als doelstellingen:
1. Het bevorderen en het behartigen van de belangen van jongeren in Nederland en in het bijzonder van Nigeriaanse afkomst met het oog op integratie, participatie, gezondheidzorg, ontwikkeling en bewustwording in de samenleving en alles wat daarmee verbonden is in de ruimste zin van het woord.
2. Projecten in Nigeria realiseren en ondersteunen gericht op empowerment van jongeren, door te investeren in onderwijs, toeleiding naar werk, participatie en dialoog. 

Onder andere wordt er een trainingscentrum in Nigeria opgericht. De bouw van het schoolgebouw is in volle gang. Het dak zit er op, maar het is nog niet dicht zoals u kunt zien.
Klik op de foto voor nog meer foto's.
Voor nog meer informatie klikt u hier.

terug