Klankbord

datum en tijdstip 25-06-2019 om
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 30-06-2019 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte juni

Mercy Ships meer

 
 
Collecte januari Collecte januari
Collecte januari 2019

De diaconie heeft via Dorcas 2 kinderen uit de Oekraïne gesponsord  voor een bepaalde periode.
Twee meisjes, Okesia Logosinskaya, 9 jaar en Oksana Glubinok, 13 jaar.
Met de sector kinderontwikkeling richt Dorcas zich op het verbeteren van de levensomstandigheden en de leefomgeving van kwetsbare kinderen.
Onderwijs is een van de belangrijkste investeringen in de toekomst van een kind. Het helpt kinderen de armoede  te doorbreken en voorkomt dat kinderen uit tehuizen op straat belanden. Een aantal kinderen woont thuis. De ouders hebben bv gezondheidsproblemen, onvoldoende geld of veel kinderen om voor te zorgen. Anderen kinderen wonen in een tehuis omdat hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. Vaak spelen alcohol en drugsverslaving daarin een rol.
Het belangrijkste doel van de kinder sponsoring projecten is het verbeteren van het welzijn en de toekomstperspectieven van kinderen. De kinderen krijgen medische zorg en psychosociale hulp, en als dat mogelijk is worden hun ouders bij het project betrokken. Op lange termijn heeft de ondersteuning een positieve uitwerking op het gedrag en het karakter van de kinderen, waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij.

 
terug