Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte augustus

De Regenboog Groep meer

 
 
Collecte zondagen in december Collecte zondagen in december

De collecte in de zondagsdiensten van december, maar niet bij het avonduur op 2 december.

Stem in de Stad. Oecumenisch diaconaal centrum

Stem in de Stad wil in Haarlem een gastvrije plek bieden, waar ontmoeting centraal staat. Vanuit het sociaal basis pastoraat in de jaren '70, is het werk gegroeid tot een zelfstandig centrum van diaconale activiteit. Het aanloopcentrum is door de jaren heen uitgegroeid tot een gemeenschap waar honderden mensen elkaar ontmoeten. De laatste jaren neemt het aantal allochtone en dakloze gasten toe. Er is gratis koffie en thee en natuurlijk ontmoeting, en drie keer per week een warme maaltijd. In het herinneringsboek staan foto's van gasten die overleden zijn. Tegenover het aanloophuis ligt het restaurant van de Vincentiusvereniging, waar mensen ook welkom zijn voor een maaltijd. Vincentius heeft ook een tweedehands kledingwinkel en is partner van Stem in de Stad. 

Het diaconaal maatschappelijk werk van Stem in de Stad wil dichtbij mensen zijn om samen met hen wegen te vinden naar gemeenschap en zinvol bezig zijn. Omdat veel mensen die Stem in de Stad bezoeken eenzaam zijn en zich buitengesloten voelen kan deze afdeling inspelen op zaken die tot nu toe bleven liggen: sociaal-diaconaal spreekuur, arbeidsbemiddeling (ook naar vrijwilligerswerk) etc.
                                   
De werkgroep Kerk en Asielzoekers streeft naar een menswaardige behandeling van asielzoekers en vluchtelingen. Ze biedt ondersteuning en noodopvang aan asielzoekers die geen opvang van de overheid krijgen, ze houdt spreekuur voor asielzoekers, geeft voorlichting aan kerken en maatschappelijke organisaties en werkt samen met andere vluchtelingenorganisaties. Vrijwilligers zorgen voor begeleiding van asielzoekers en onderhouden contact om het isolement dat voor velen geldt, te doorbreken.

Dan zijn er verschillende oecumenische werkgroepen:
De werkgroep Christenen - Moslims werkt samen met de Raad van Kerken Haarlem. Stem in de Stad heeft de ambitie om deze groep uit te bouwen tot een afdeling ‘multiculturele stad'.
De werkgroep Samen Mens bezoekt mensen in de stad die niemand (meer) hebben.

terug