Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 18-11-2018 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 26-11-2018 om 10.00 uur
meer details

Klankbord

datum en tijdstip 27-11-2018 om
meer details

 
Collecte november

Woongroep Uitgeest "de Brug" meer

 
 
Collecte 15 oktober 2017 Collecte 15 oktober 2017

Werelddiaconaat
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Doneer voor dit mooie project!

terug