Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 23-09-2018 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 24-09-2018 om 10.00 uur
meer details

Klankbord

datum en tijdstip 25-09-2018 om
meer details

 
Collecte september

War Child...
  meer

 
 
Collecte januari 2017 Collecte januari 2017

De collecte deze maand is voor het koopvaardijpastoraat.
In de Nederlandse havens bezoeken predikanten de schepen. De zeevarenden kunnen dan even hun hart luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Een aantal zijn ook getraind om hulp te bieden bij traumatische situaties. Het overgrote deel van de zeevarende heeft zwaar maar interessant werk met een redelijk salaris. Er is ook een groep die tussen wal en schip terecht komt, aan hen wordt diaconale hulp verleend. Hierbij kun je denken aan verkoop van 2e hands winterkleding, lectuur etc. Soms laat een reder zijn bemanning aan hun lot over. Zo’n schip wordt aan de ketting gelegd. Hulp aan de bemanning is dan noodzakelijk.
Ook wordt er hulp geboden aan zeevarenden die in een Nederlands ziekenhuis terecht komen, er wordt vaak slordig omgesprongen met hun rechten.
In Rotterdam worden er wekelijks oecumenische viering gehouden in het zeemanshuis aan de Willemskade, door toegenomen werkdruk hebben de zeevarenden daar steeds minder tijd voor. Dit wordt ondervangen door vieringen aan boord te houden.
Een speciaal moment is de herdenking voor de gevallenen op zee.
Wanneer zeevarenden er zelf om vragen, worden er Bijbels en andere religieuze lectuur uitgedeeld.

terug