Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

donderdag 6 februari 2014

De waan van ‘gesneden beelden’

Datum: 
 donderdag 6 februari 2014
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Prijs: 
 € 3,-


De waan van ‘gesneden beelden’
 
Voorstellingen door mensen handen gemaakt, waarvoor mensen eerbiedig knielen, zijn van alle tijden. Daarvan kregen omstreeks 1200 jaar vóór onze jaartelling de Israëlieten als eersten te horen dat hun God van de Exodus dat verbood.
Zij werden van die machten en krachten bevrijd. Meestal denken wij bij gesneden beelden letterlijk aan beelden van bijvoorbeeld Zeus (Griekse oppergod) of Jupiter (Romeinse oppergod), van Wodan of Donar. In de oudheid bestonden echter ook tal van andere ‘gesneden beelden’. Dit betrof te eerbiedigen geschetste voorstellingen, ook wel modellen genoemd, bijvoorbeeld van de opbouw van het heelal met de aarde als middelpunt. Het waren enerzijds denkmodellen en anderzijds voorstellingen om te eerbiedigen en te vereren, bijvoorbeeld voor de verering van sterrenbeelden. Hoe zijn we in Europa van dergelijke te vereren beelden en te dienen geschetste voorstellingen bevrijd?
 
De eerste avond wordt ingegaan op de ooit wijd verbreide godenverering in Europa. Hoe zijn we daarvan bevrijd?. Hoe werden bepaalde denkbeelden in Egypte, Griekenland en Rome en in het latere Europa tot omstreeks 1600 in modelvorm gepresenteerd en geëerbiedigd? Veelal worden beiden, beelden en schetsen van denkbeelden, heden ten dage als kunstvormen beschouwd. In hoeverre zijn we daadwerkelijk van het dienen van denkbeelden bevrijd?
De tweede avond gaat met voorbeelden en anekdotes in op de bevrijdende werking van de groei van wetenschap en techniek. Echter, hoe kritisch te blijven wat betreft de reikwijdte van aspectgerichte denkmodellen?
Welke beperkingen herkennen we bij het overigens positief modelgebruik in o.a. de toegepaste wetenschappen; enkele daarvan worden belicht. Tot slot de vraag: welk beroep doen op ons de verhalen van en over betrouwbare getuigen als de Apostelen, Franciscus van Assisi en velen na hen tot op vandaag?
 
Naam:                    Ds. R. Blaauw en Prof. H. Bikker
Data:                      donderdag 6 en 13 februari 2014
Tijd:                        20.00 – 22.00 uur
Plaats:                    Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten:                  € 3,-- per persoon per bijeenkomst
Zie ook                   www.ronddewaterput.nl

terug