Avonduur Uitgeest

datum en tijdstip 25-02-2018 om 19.30 uur

Castricummerweg 2

meer details

Inloopochtend Akersloot

datum en tijdstip 08-03-2018 om 10.00 uur
meer details

Kindernevendienst

datum en tijdstip 11-03-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Collecten 40 dagen tijd

meer

 
 

Correctie EXTRA Nieuwsbrief PKN Uitgeest-Akersloot 14 mei 2017


Correctie
EXTRA NIEUWSBRIEF!!!!

In ons enthousiasme is in de tekst van de extra nieuwsbrief een oude zin blijven staan. Die is nu doorgehaald.

Verder nieuws over de benoeming volgt zodra dat kan.Zondag 14 mei hebben we in de kerk in Akersloot een gemeenteberaad gehad.
De heer Peter Jansen en mevrouw Corrie de Bruijn hebben namens de beroepingscommissie verslag van hun werkzaamheden gedaan.
Als kandidaat voor het invullen van de vacante predikantsplaats hebben zij voorgesteld mevrouw J.H.E. Plaisier uit Amsterdam te beroepen.
Mevrouw Plaisier is proponent, d.w.z. dat zij haar studie helemaal afgerond heeft en beroepbaar is.
Ze werkt momenteel als beleidsmedewerkster gemeentecontacten bij de PKN in Utrecht.
De stemgerechtigde gemeenteleden hebben hun stem uitgebracht.
Van de 65 uitgebrachte stemmen stemden 61 mensen voor het beroepen van mevrouw Plaisier, één stem was ongeldig en 3 mensen hadden geen mening.
Dat betekent dat de kerkenraad haar gaat beroepen.
Na de stemming werd de beroepingscommissie ontbonden. De commissieleden werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet.

Als mevrouw Plaisier, zoals verwacht wordt, het beroep aanneemt, zal zij aan het begin van het nieuwe seizoen intrede doen.

Vandaag ontvangen alle stemgerechtigde gemeenteleden een brief van de kerkenraad. Met deze extra nieuwsbrief willen wij uw speciale aandacht vragen voor dit belangrijke en positieve nieuws.
                          


Over deze nieuwsbrief:

Reacties De redactie van deze nieuwsbrief ontvangt graag reacties. U kunt een e-mail sturen door op beantwoorden te drukken of door hier te klikken.
Aanmelden Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief dan aan hen doormailen. Men kan zich aanmelden op de web site of via deze link
Meer informatie vindt u op  www.kerkuitgeestakersloot.nl